Skip to content

Ugye Ön elvégezte a kötelező változás-bejelentést a cégbíróságon?

  • írta

Ha még nem, akkor végképp itt az ideje, ugyanis a legvégső határidő február 1-je, amíg ez megtehető, utána kemény pénzbírságolásra lehet számítani. Hogy kiket érint mindez? Minden céget, amelyet 2012. március 1. előtt alapítottak, és nem módosítottak 2012. március 1. után.

Hogy miket kell módosítani? Jogi képviselő útján a következő adatokat kell bejelenteni:

  • a cég képviseletére jogosult természetes személyek születési adatait és adóazonosító jelüket, vagy adószámukat (nem természetes személy esetén),

  • a cég természetes személy tagjainak adóazonosító jelét és születési adatait, nem természetes személy tag esetén a cégjegyzékszámot, nyilvántartási számot, székhelyet,

  • be kell nyújtani a cégbírósághoz a székhely, valamint a telephely, illetve fióktelep használatát igazoló okiratot is, ha korábban ez nem történt meg pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, szívességi lakáshasználat stb.,

  • ha a cégben külföldi társaság vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy szerepel, be kell nyújtani a a kézbesítési megbízott megbízására, illetve e megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot,

  • ha a cég neve nem különbözik egyértelműen a közhatalmi és közigazgatási szervek elnevezésétől, akkor nevet is kell változtatni, ugyanis a cég nevében az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak akkor szerepelhet ha a cégben az állam közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik.

Tehát ha úgy gondolja, hogy ez Önre nem vonatkozik, akkor is vonatkozik, mert a születési dátum és hely eddig nem szerepelt a céginfóban, most pedig kötelező…  Értelmét persze most se nagyon keressük ennek az egész herce-hurcának, hogy kinek és miért is jó. Érjük be annyival, hogy „csak, kötelező és kész”. Annyi szerencse azért van, hogy mindez illetékmentes, csak az ügyvéd díját kell kifizetni, persze ők is pénzből élnek mint tudjuk.

És hogy mik lehetnek a jogi következmények, ha mégse tenne eleget a változásbejelentésnek? A cégbíróság 50.000-900.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja azt, aki bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti (Ctv. 34.§ (2)). A bejelentés elmulasztása miatt törvényességi felügyeleti eljárásnak lehet helye, ugyanis a cégjegyzék a mulasztás folytán nem fogja tartalmazni a cégre vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt adatokat (ezek a vezető és tagok születési adatai, adóazonosító jele stb.) (Ctv. 74.§ (1) c-d)). A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság legkevesebb 100.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft pénzbírsággal sújthatja a vezető tisztségviselőt (Ctv. 81.§ (1) b). A törvényességi felügyeleti eljárásban alkalmazott legsúlyosabb szankció a cég megszűntnek nyilvánítása, erre abban az esetben kerül sor, ha a cégbíróság úgy ítéli meg hogy a törvényes működés már nem állítható helyre.

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2013.01.14., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

A blogbejegyzés tartalma semmiképpen sem minősül adótanácsadásnak, az kizárólag segítséget nyújt számodra abban, hogy kiigazodj a felmerülő kérdésekben. Ha a saját vállalkozásodra vonatkozó egyedi kérdésed merülne fel, akkor érdemes eljönnöd hozzám egy konzultációra.