Skip to content

Ismét kamarai regisztráció!

  • írta

Még tavasszal írtam egy bejegyzést a kötelező kamarai regisztrációról, ami azóta több-kevesebb sikerrel le is zajlott. Mi pl. a budapesti cégek egy részére már megkaptuk a nyilvántartásba vételről szóló igazolást, míg a pest megyeiek egyikére se kaptunk ezidáig.

Most viszont újabb kamarai regisztrációval sokkolnak bennünket, ugyanis 2012. augusztus 1-jén lépett hatályba 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. A törvény a Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdák és gazdálkodó szervezetek kötelező agrárkamarai regisztrációját és 5.000 forint kamarai hozzájárulás megfizetését írja elő 2012. szeptember 30-ig.

Gazda a Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkező agrárgazdasági tevékenységet folytató természetes személy, ide értve az egyéni vállalkozót is.

Gazdálkodó szervezet a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdőbirtokossági társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság.

Agrárgazdasági tevékenység (pontos listájuk a linkre kattintva elérhető) a mezőgazdasági termelés, a mezőgazdasági termékek feldolgozása, a szőlő termelése, feldolgozása, az erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás, az élelmiszer feldolgozása, valamint az ezekhez kapcsolódó, közvetlen ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek.

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet. A kitöltés végén a „Véglegesítés” gomb megnyomása után már nincs lehetőség a további módosításra, a rendszer elkészíti és a képernyőn megjeleníti az egyedi kamarai nyilvántartási számot és a regisztrált adatok visszaigazolását. Amit a regisztráció hitelesítéséhez feltétlenül le kell tölteni és ki kell nyomtatni, majd saját kezű aláírással ellátva postázni a megadott címre. Az 5.000 Ft-ot a Magyar Agrárkamara 14100000-10790649-02000004 számú bankszámlájára kell befizetni, melynek határideje szintén szeptember 30. A közlemény rovatban az online regisztráció során kapott kamarai nyilvántartási számot és a „kamarai hozzájárulás” szöveget kell csak feltüntetni.

Ha valaki természetes személyként és gazdálkodó szervezet révén egyaránt kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. egyszerre őstermelő és egy vagy több gazdálkodó szervezet tulajdonosa/képviselője), akkor természetes személyként is és minden érintett vállalkozása után is külön-külön kell regisztrálnia. Ha azonban valaki csak természetes személyként kötelezett több jogcímen is regisztrálni (mert pl. őstermelő és egyéni vállalkozó is egyben), akkor annak csak egyszer, a 2011-ben nagyobb éves árbevételt elért tevékenységi formája szerint kell regisztrálnia. Családi gazdaság esetén a családi gazdaság minden olyan tagjának regisztrálnia kell, akinek önálló őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van. Közös őstermelői igazolvány esetén a főlapon szereplő természetes személynek mindenképpen regisztrálnia kell, a többi személy regisztrációs kötelezettségéről jogalkotói állásfoglalás alapján hamarosan újabb tájékoztatást fognak közreadni. Az érintettek figyeljék a kamarai honlapot. A kötelező tagság és így a nyilvántartásba vétel alól is mentesülnek a törvény szerint azok, akik tagjai:

  • a Magyar Állatorvosi Kamarának,

  • vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,

  • vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,

  • vagy valamelyik hegyközségnek,

de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak. FONTOS: az e körbe tartozóknak a mentesüléshez nyilatkozniuk kell erről a regisztrációs felületen, személyes adataik és az illetékes szervezetnél vezetett nyilvántartási számuk megadásával.

És a végére hagytam a JÓ HÍRT. A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 37/A. § (2) bekezdésében foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell! Tehát regisztrálni attól még kell, csak legalább nem kell megfizetni újra az 5.000 Ft-ot.

Bővebb információkért ajánlom az Agrárkamara honlapjának böngészését.

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2012.08.29., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

A blogbejegyzés tartalma semmiképpen sem minősül adótanácsadásnak, az kizárólag segítséget nyújt számodra abban, hogy kiigazodj a felmerülő kérdésekben. Ha a saját vállalkozásodra vonatkozó egyedi kérdésed merülne fel, akkor érdemes eljönnöd hozzám egy konzultációra.